Trang chủ Bảo tồn tài nguyên

Bảo tồn tài nguyên

Hội thảo khởi động dự án các tiếp cận mới khám phá đa dạng sinh học ở Việt Nam - VIETBO

(CDC) - Ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2018, tại Khách sạn Lê Hoàng Đà Nẵng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Béc Lin Đức tổ chức hội thảo Khởi động dự án VIETBIO.


Thông tin liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Link liên kết

Liên hệ quảng cáo

;

HOTLINE
0262 357 33 88