Trang chủ Dự báo dịch hại Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 02 - 08/04/2019

Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 02 - 08/04/2019

0
2
(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng. Rầy nâu - rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, bệnh khô vằn… tiếp tục hại.
1. Trên lúa
- Các tỉnh Bắc Bộ:
+ Sâu cuốn lá non tiếp tục hại diện hẹp trên trà sớm - chính vụ.
+ Sâu đục thân 2 chấm non gây hại dảnh héo diện hẹp trên lúa sớm - chính vụ.
- Các tỉnh Bắc Trung bộ:
+ Bệnh đạo ôn lá gây hại tăng trên diện tích lúa trà muộn giai đoạn đẻ nhánh tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.
+ Bệnh đạo ôn cổ bông khả năng phát sinh trên lúa trà sớm vùng ven biển Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh.
+ Chuột gây hại tăng.
+ Bệnh khô vằn, bệnh bạc lá gia tăng trên những ruộng cấy dày, bón phân không cân đối.
+ Rầy nâu, rầy lưng trắng... gây hại tăng nếu không được phòng trừ kịp thời.
- Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên:
+ Rầy nâu + rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ lá + cổ bông, bệnh lem lép thối hạt... gia tăng gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ - chín.
+ Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá gây hại lúa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ.
+ Chuột gây hại trên các trà lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ.
- Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL:
+ Rầy nâu phổ biến tuổi trưởng thành mang trứng – tuổi 1, các tỉnh cần quản lý tốt nguồn rầy nâu tại chỗ nhằm hạn chế lan truyền bệnh VL, LXL do rầy nâu gây ra cho lúa Hè Thu 2019.
+ Bệnh đạo ôn lá xuất hiện trên lúa Hè Thu giai đoạn đẻ nhánh với mức độ nhẹ.
+ Lưu ý bọ trĩ trên lúa mới gieo xạ, rầy phấn trắng giai đoạn mạ - đẻ nhánh; bệnh cháy bìa lá, chuột giai đoạn đòng trỗ - chín.
2. Trên cây trồng khác
- Cây ngô và rau, màu: Bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen gây hại tăng trên cây ngô; bọ nhảy, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ, rệp... gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.
- Cây ăn quả có múi: Ruồi đục quả, nhện đỏ, rệp sáp, sâu vẽ bùa... tiếp tục hại.
- Cây nhãn, vải: Bệnh chổi rồng nhãn tiếp tục gây hại tại các tỉnh phía Nam.
- Cây chè: Bọ xít muỗi, bọ cánh tơ, rầy xanh, bệnh thối búp... tiếp tục hại.
- Cây mía: Bệnh trắng lá, bệnh chồi cỏ... hại cục bộ tại vùng ổ dịch.
- Cây sắn: Bệnh khảm lá tiếp tục gây hại.
- Cây điều: Bọ xít muỗi, bệnh thán thư, bệnh khô cành... gia tăng hại.
- Cây thanh long: Bệnh đốm nâu, thán thư, thối rễ tóp cành phát sinh gây hại.
- Cây lâm nghiệp: Châu chấu tre lưng vàng sẽ xuất hiện và gây hại...