Trang chủ Dự báo dịch hại Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 19 - 25/03/2019

Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 19 - 25/03/2019

0
2
 
-  Sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa 1 tiếp tục vũ hóa rộ và đẻ trứng.
 
- Sâu non hại diện hẹp trên trà sớm - chính vụ.
 
- Sâu đục thân 2 chấm, rầy nâu - rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, tuyến trùng rễ, bệnh vàng lá sinh lý... tiếp tục hại.
 
- Châu chấu tre lưng vàng bắt đầu xuất hiện.
 
1.2. Các tỉnh Bắc Trung Bộ:
 
- Bệnh đạo ôn gây hại tăng nhanh trên diện tích lúa giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.
 
- Chuột gây hại tăng trên lúa trà sớm đứng cái - làm đòng, lúa trà muộn đẻ nhánh.
 
- Ốc bươu vàng hại nặng trên những ruộng gần ao hồ, sông suối, khu đồng trũng.
 
1.3. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên:
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông... gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ - chín.
 
- Chuột hại mạnh lúa Đông Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng.
 
1.4. Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL:
 
- Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ lá, đạo ôn cổ bông... tiếp tục gây hại lúa Đông Xuân giai đoạn đòng trỗ - chín.
 
- Sâu cuốn lá nhỏ hại lá đòng, sâu đục thân, bệnh lem lép thối hạt gây hại lúa giai đoạn đứng cái - đòng trỗ.

- Chuột hại mạnh lúa Đông Xuân muộn giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. 
 
2. Trên cây trồng khác
<div style="\&quot;text-align:" justify;\"="">