Giá thị trường

Tham Khảo Giá Thị Trường Ngày 29/08/2015
Nguồn: tincaphe.com

TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ LOẠI TIỀN
CÀ PHÊ NHÂN      
Công ty mua nhân Kg 45.100-45.300 VNĐ
FOB HCM T9/2017 Tấn 2020 - 2030 USD
R2,5% đen vỡ (Hợp đồng giao T11/2017) Tấn -110 USD
R1, sàng 16 (Robusta) kg 46.900-47.000 VNĐ
R1, sàng 18 (Robusta) kg 47.100-47.200 VNĐ
HẠT TIÊU      
Gia Lai Kg 87.000 VNĐ
Đắk Lắk Kg 88.000 VNĐ
F.O.B HCM Tấn 8.190 USD
Tiêu trắng Tấn 12.190 USD
HẠT ĐIỀU      
Đăk Lăk (tươi) Kg 45.000 VNĐ
Bình Phước (tươi) Kg 51.000 VNĐ
Đắk Lắk (khô) Kg 47.000 VNĐ
Bình Phước loại 27% thu hồi (170 hạt/kg) Kg 54.000 VNĐ
Bình Phước loại thu hồi 31% (180 hạt/kg) Kg 58.000 VNĐ
CAO SU      
Mủ chén nước Kg 9.800 VNĐ
Mủ tận thu Kg 5.100 VNĐ
Mủ đông ướt Kg 10.200 VNĐ
Mủ đông khô Kg 12.700 VNĐ
SẮN LÁT      
Đắk Lắk Kg 3.000 VNĐ
Quy Nhơn Kg 3.200 VNĐ
Quy Nhơn - China (FOB) Tấn 228 USD
Quy Nhơn Korean Tấn 240 USD
Bangkok FOB Tấn 230 USD
Tinh Bột (Bangkok - FOB) Tấn 445 USD
Ethanol FOB HCM (Fuel) Tấn 630 USD
Ethanol FOB (China) 95%  Tấn 6.600 RMT
Sắn củ tươi Tấn 2.340 VNĐ
BẮP HẠT      
Đăk Lắk (tươi) Kg 3.500-3.600 VNĐ
Đăk Lắk (khô) Kg 4.600-4.700 VNĐ
 


Các bài viết liên quan

mai hien di dong tai da nang dat tour da nang, du lich ba na

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững

Thời tiết nông vụ

Facebook