Trang chủ Hỗ trợ doanh nghiệp vừa & nhỏ Triển khai luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Triển khai luật hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ

0
48
(CDC) - Sáng ngày 18/9, Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Hội nghị nằm trong chuỗi các hoạt động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhằm đẩy mạnh công tác triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV.
Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thời gian qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức 3 Hội nghị quán triệt triển khai Luật ở khu vực phía Bắc, miền Trung, và phía Nam; đồng thời phối hợp với các địa phương, hiệp hội doanh nghiệp triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định tại Luật và các Nghị định hướng dẫn tại một số địa phương như Tp. Hồ Chí Minh, Bình Thuận, Hà Nam, Lào Cai, Hà Nội, Thanh Hóa, Bà Rịa Vũng Tàu, Tiền Giang, Cần Thơ...
Tại Hội nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được nhiều phản ánh của các địa phương và doanh nghiệp về những khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai Luật. Trong đó nhiều nội dung liên quan đến nhiệm vụ, nội dung công việc được giao cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại Luật và các văn bản hướng dẫn.
Mục tiêu của Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ DNNVV cấp Trung ương nhằm cập nhật tiến độ kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương tại chỉ thị số 15/CT-TTg và đồng thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật, từ đó đề xuất kiến nghị, giải pháp để giúp đẩy mạnh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác triển khai Luật, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực hiện hỗ trợ phát triển DNNVV.