Trang chủ Hợp tác phát triển Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu (GCP)

Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu (GCP)

0
2
(CDC) - Sáng 26/1/2021, Đại diện Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng và Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác MOU tại văn phòng làm việc CDC.

Ông Bạch Thanh Tuấn - Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng
Lễ ký kết có sự tham dự của Ông Bạch Thanh Tuấn – Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC, Ông Phạm Quang Trung – Trưởng đại diện Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu tại Việt Nam, Ông Đỗ Thành Chung – Quản lý dự án Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu tại Việt Nam, cùng toàn thể đội ngũ Cố vấn, Chuyên gia, Chuyên viên Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng.

Ông Phạm Quang Trung – Trưởng đại diện Diễn Đàn Cà Phê Toàn Cầu tại Việt Nam
Tại Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hai bên thể hiện mong muốn kết hợp các thế mạnh của mình trong các hoạt động của GCP triển khai tại Việt Nam nhằm tìm ra cách thức sử dụng tri thức chuyên môn một cách hiệu quả và phát huy năng lực của CDC để đem lại giá trị gia tăng nhằm phát triển ngành cà phê bền vững.
GCP là diễn đàn kết nối các đối tác khối công và tư nhằm tạo ra tầm nhìn chung giải quyết các thách thức bền vững quan trọng nhất tại các nước sản xuất và phê và lồng ghép các ưu tiên quốc gia vào chương trình toàn cầu.
Trong thời gian qua, CDC và GCP đã có nhiều hợp tác với sự tham gia của nhiều Đơn vị/Tổ chức hàng đầu thuộc khối công – tư nhằm tạo ra tầm nhìn chung giải quyết các thách thức, cải thiện hiệu quả các chương trình cà phê bền vững và góp phần tác động tích cực đến sinh kế của cộng đồng trồng cà phê và môi trường tự nhiên. 

Với Bản ghi nhớ hợp tác trên, CDC mong muốn phát huy giá trị cốt lõi "Kết Nối Tri Thức, Phục Vụ Cộng Đồng" của Tổ chức và đồng hành cùng GCP trong các chương trình mang đến giá trị bền vững cho cộng đồng trồng cà phê tại Việt Nam.
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng