Trang chủ Kêu gọi tài trợ

Kêu gọi tài trợ

Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững (CTT)

Với sứ mệnh “Kết Nối Tri Thức, Phục Vụ Cộng Đồng”, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) kết hợp với các Nhà Tài Trợ, Ban Cố Vấn và Các Chuyên Gia Tư Vấn thực hiện chương trình “Chung tay hướng đến sự thịnh vượng cho cộng đồng” thông qua các hoạt động của Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững (cdc.org.vn).


Thư kêu gọi tài trợ

Kính gửi các Nhà tài trợ, Ban cố vấn, Chuyên gia tư vấn, Cộng đồng các Doanh nghiệp vừa & nhỏ (SMEs)


Thông tin liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Link liên kết

Liên hệ quảng cáo

;

HOTLINE
0262 357 33 88