Trang chủ Nhà tài trợ Tập Đoàn JDE - Đơn vị tài trợ

Tập Đoàn JDE - Đơn vị tài trợ

0
864
Jacobs Douwe Egberts là một công ty cà phê lớn trên toàn cầu. JDE được thành lập từ năm 2015 dựa trên sự hợp nhất giữa Douwe Egberts và Tập đoàn cà phê Mondelez International. Tại Việt Nam, JDE có nhiều Chương trình và dự án hỗ trợ cho các Công ty/doanh nghiệp cà phê và đặc biệt là bà con nông dân trong việc phát triển cà phê bền vững.