Ban Quản lý Dự án VnSAT đến thăm và làm việc tại Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Vào ngày 14/02/2017, TS. Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TS. Phan Huy Thông – Cố vấn Dự án VnSAT, Ông Cao Thanh Sơn - Phó Giám đốc phụ trách hợp phần cà phê của Dự án VnSAT đã có buổi thăm và làm việc tại Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng về các hợp phần chuyển đổi canh tác cà phê hướng đến sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam (VnSAT) nhằm hỗ trợ triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp thông qua việc tăng cường năng lực thể chế của ngành và tổ chức lại sản xuất cho hai ngành hàng lúa gạo và cà phê ở hai vùng sản xuất hàng hóa quan trọng của Việt Nam là vùng đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên. 
 

TS. Nguyễn Văn Lạng, Chủ tịch Hội thông tin Khoa học và Công nghệ Việt Nam, TS. Phan Huy Thông – Cố Vấn cấp cao Dự án VnSAT, Ông Cao Thanh Sơn - Phó Giám đốc phụ trách hợp phần cà phê của Dự án VnSAT thăm và làm việc tại CDC.
 
Ông Cao Thanh Sơn cho biết thêm: Trên địa bàn tỉnh Tây Nguyên, dự án được triển khai hợp phần C – Phát triển cà phê bền vững tại Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. Khoảng 63.000 hộ nông dân được tiếp cận áp dụng biện pháp canh tác bền vững, tái canh cà phê , thu nhập tăng khoảng 20% và giá trị tăng thêm cho toàn vùng là khoảng 250 triệu USD cho 5 năm thực hiện dự án. Với những mục tiêu nêu trên, dự án sẽ hội tụ đủ điều kiện thích hợp để triển khai nhanh phương pháp tiếp cận mới của Đề án tái cơ cấu.

Tại buổi gặp mặt, ông Bạch Thanh Tuấn – Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) vinh dự tiếp đón và chia sẻ về các hoạt động của CDC. Với sứ mệnh “Kết Nối Tri Thức, Phục Vụ Cộng Đồng”, CDC đã và đang thực hiện các chương trình phát triển bền vững, hỗ trợ thiết bị, vật tư, trang bị kiến thức cho bà con nông dân vận dụng vào thực tế sản xuất của gia đình. Là một trong những đơn vị thực hiện một số chương trình của dự án VnSAT, CDC luôn nỗ lực hết mình để hỗ trợ cho bà con trồng cà phê trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cộng đồng dân tộc thiểu số hướng tới sự phát triển cà phê bền vững.
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng

Các tin liên quan

Hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững
Facebook