DỰ ÁN McCORMICK

0
2
Các hoạt động mà Cổng Thông Tin triển khai thực hiện bao gồm:

-       Nâng cấp trang web, bổ sung hợp phần tiêu vào Cổng Thông Tin

-       Triển khai đường dây nóng hỗ trợ trực tuyến cho bà con nông dân và các đơn vị có liên quan trong chuỗi sản xuất cà phê.

-       Tổ chức bàn thông tin di động hỗ trợ kỹ thuật trồng tiêu đến với bà con nông dân vùng sâu vùng xa tại các vùng trồng tiêu trọng điểm

-       Xây dựng lịch nông vụ cho hồ tiêu

-       Truyền thông Cổng Thông Tin đến với các đối tượng hưởng lợi.

Với những hoạt động thiết thực ở trên, Cổng Thông Tin ngày càng hoàn thiện vai trò là kênh thông tin, là cầu nối giữa các đơn vị, tổ chức và cá nhân trong các Chương trình “Chung Tay Hướng Đến Sự Thịnh Vượng Cho Cộng Đồng”.
CỔNG THÔNG TIN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG