Trang chủ Giới thiệu Chúng tôi làm gì

Chúng tôi làm gì

0
7440
Đào tạo & liên kết đào tạo:
-   Nâng cao năng lực cộng đồng, các nghiệp vụ kinh tế - kỹ thuật, tiếp thị, kỹ năng mềm, ngoại ngữ (tiếng Anh), tin học…
-   Đào tạo, xây dựng chiến lược kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực.

Hỗ trợ kỹ thuật:
-   Thiết lập, quản lý, thực thi, giám sát & đánh giá dự án
-   Thiết lập, vận hành & cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn:  ISO 9001, ISO 14001, HACCP/ISO 22000, SA 8000, OHSAS 18001, …
-   Hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật Nông Lâm nghiệp, xây dựng hệ thống - Áp dụng các tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững như: VietGAP, UTZ CERTIFIED, 4C, RAINFOREST ALLIANCE, FAIR TRADE, …
-   Ứng dụng chuyển giao Khoa học kỹ thuật trong các chương trình: Tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nghèo bền vững, phát triển sinh kế cộng đồng, …

Lĩnh vực hoạt động khác:
-   Nghiên cứu, khảo sát thị trường & các điều kiện kinh tế - xã hội
-   Xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư
-   Dịch vụ Nông - Lâm nghiệp
-   Tổ chức sự kiện, các chiến dịch truyền thông
-   Quảng bá & tổ chức tour du lịch