Trang chủ Hỏi đáp Cây trồng khác Sâu bệnh hại, cách phòng trừ

Sâu bệnh hại, cách phòng trừ

Phòng trừ bệnh xì mủ trên cây bơ

Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Bền Vững

Phòng trừ bệnh nấm thân trên bơ booth

Người gửi: Lộc Văn Giới - Ngày 21 tháng 08 năm 2017

Bơ bị đốm lá, cháy lá

Người gửi: Phan Chánh Long - Ngày 18 tháng 08 năm 2017

Khắc phục hiện tượng cháy lá trên cây bơ

Người hỏi: Nguyễn Quang Minh ngày 29 tháng 3 năm 2017

Cây bơ bị nhiều nấm trắng sùi trên thân cây

Người hỏi: Vũ Công Châu - Ngày 03 tháng 02 năm 2017

Sử dụng Trichoderma

Người hỏi: Thùy Linh - Ngày 25 tháng 07 năm 2016

Cây sầu riêng bị cháy ở viền xung quanh lá

Người hỏi: Mai Thị Mỹ Ngọc - Ngày 20 tháng 05 năm 2016

Thân cây bơ booth bị nứt - nấm

Người hỏi: Mai Thị Ngọc Bích - Ngày 20 tháng 05 năm 2016

Thân cây bắp (ngô) bị sủi bọt và chết khô rất nhanh

Người hỏi: Nguyễn Thị Minh Hiền - Ngày 16 tháng 1 năm 2016

Cây macca bị vàng lá, héo dần rồi chết

Gửi bởi Nông Văn Ngọc - Thứ 4, ngày 18 tháng 03 năm 2015

Thông tin liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Link liên kết

Liên hệ quảng cáo

;

HOTLINE
0262 357 33 88