Trang chủ Dự án GREENCOFFEE Tập huấn giới thiệu dịch vụ dịch vụ Greencoffee cho Công ty Nestle tại Đăk Nông

Tập huấn giới thiệu dịch vụ dịch vụ Greencoffee cho Công ty Nestle tại Đăk Nông

0
9
Ngày 07/07/2018 tại Thị xã Gia Nghĩa – tỉnh Đắk Nông, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng đã tiến hành tổ chức lớp tập huấn cho các nhóm trưởng tại Đăk Nông của Công ty TNHH Nestle Việt Nam – Chi nhánh Tây Nguyên. Lớp tập huấn là một trong các hoạt động mở rộng mạng lưới của dự án Greencoffee.
Greencoffee là chương trình hỗ trợ nông dân bằng cách tích hợp nhiều nguồn khác nhau giữa công nghệ và ứng dụng phần mềm, thông tin vệ tinh, thông tin nông học tại địa phương cũng như các kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến. Tưf đó xây dựng một cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin và những lời khuyên trong quản lý canh tác có hiệu quả, đồng thời kết nối trực tiếp với thị trường nhằm nâng cao chuỗi giá trị cho nông dân sản xuất cà phê bề vững. Dự án được triển khai thực hiện dưới sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hà Lan cùng với sự phối hợp của 10 đối tác tại Hà Lan và Việt Nam, trong đó ICCO là đơn vị quản lý. Trung Tâm Phát Triển Cộng Động là một trong những đối tác địa phương của dự án chịu trách nhiệm triển khai các hoạt động thực địa đến nông dân, kết nối và xây dựng mạng lưới nông dân, tổ chức tập huấn và thử nghiệm các dịch vụ thông tin của GREENcoffee.
Đến thời điểm hiện tại, dự án đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hơn 2000 nông dân trồng cà phê trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên (Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng).
Công ty TNHH Nestle Việt Nam – Chi nhánh Tây Nguyên là một trong những đơn vị được dự án lựa chọn để tập huấn về cách cài đặt và hướng dẫn sử dụng dịch vụ. Trong tháng 5/2018, Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng phối hợp với Công ty TNHH Nestle Việt Nam – Chi nhánh Tây Nguyên cũng đã tổ chức 1 lớp tập huấn cho các nhóm trưởng tại Đăk Lăk và dự kiến trong tháng 8/2018 sẽ tiếp tục tổ chức thêm 1 lớp cho các nhóm trưởng của Công ty tại Lâm Đồng.
Một số hình ảnh tại lớp tập huấn ở Đăk Nông

Ông Phạm Phú Ngọc – Trưởng Đại diện Nestle Việt Nam, Chi nhánh Tây Nguyên phát biểu tại lớp tập huấn


Học viên chia sẻ ý kiến tại lớp tập huấn

Học viên thực hành cài đặt phần mềm

Chụp hình lưu niệm
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng