Trang chủ Hỗ trợ doanh nghiệp vừa & nhỏ Thông qua luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông qua luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

0
2

(CDC) - Luật có hiệu lực thi hành từ 1.1.2018.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được thông qua với tỷ lệ tán thành 83,50%

Luật được thiết kế theo hướng các hỗ trợ trọng tâm chỉ tập trung cho 3 đối tượng doanh nghiệp, gồm DNNVV được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh, DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Tiêu chí xác định DNNVV được quy định tại Luật bao gồm doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp vừa có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí là có tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 100 tỉ đồng, hoặc doanh thu của năm trước liền kề không quá 300 tỉ đồng…

Về nguyên tắc hỗ trợ DNNVV, luật này quy định việc hỗ trợ phải tôn trọng quy luật thị trường, không vi phạm điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Nhà nước hỗ trợ DNNVV có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực, đảm bảo công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực hiện…

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ủy ban TVQH).

Về quy định hỗ trợ tiếp cận tín dụng, ông Vũ Hồng Thanh cho biết dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2, có quy định cụ thể một số chính sách hỗ trợ tín dụng với DNNVV. Tuy nhiên, nhiều ý kiến ĐBQH cho rằng, ngân hàng thương mại cũng là doanh nghiệp, việc hỗ trợ tiếp cận tín dụng phải tuân thủ theo nguyên tắc thị trường.

Tiếp thu ý kiến các ĐBQH, dự Luật đã tiếp thu, bỏ những quy định mang tính áp đặt, can thiệp trực tiếp đến hoạt động của hệ thống ngân hàng; đồng thời bổ sung quy định trách nhiệm của Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng hệ thống thông tin phục vụ xếp hạng tín nhiệm DNNVV. Luật cũng khuyến khích thành lập các tổ chức tư vấn độc lập để tăng cường xã hội hóa việc xếp hạng tín nhiệm DNNVV.

Với các quy định ưu đãi thuế, ông Vũ Hồng Thanh cho biết, có ý kiến cho rằng quy định về ưu đãi thuế như dự thảo Luật là rất rộng, đề nghị cân nhắc, hạn chế tối đa việc ban hành các chính sách mới làm giảm thu ngân sách. Ủy ban TVQH cho rằng, việc giảm thuế có thể tác động giảm thu trong ngắn hạn, nhưng có tác dụng khuyến khích, hỗ trợ DNNVV đồng thời nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn. Dự thảo Luật quy định DNNVV được hỗ trợ thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng có thời hạn và trong từng thời kỳ sẽ được điều chỉnh, sửa đổi cụ thể trong các luật thuế để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của pháp luật thuế.

Về hỗ trợ DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh, Ủy ban TVQH cho rằng một lý do quan trọng khiến các hộ kinh doanh không có động lực chuyển đổi thành doanh nghiệp vì đang được thực hiện cơ chế thuế khoán đơn giản, dễ dàng hơn so với thủ tục đóng thuế khi trở thành doanh nghiệp; không phải đóng bảo hiểm cho người lao động, không phải thực hiện nhiều biểu mẫu kế toán, kê khai thuế, mất nhiều thời gian kê khai…

Về vấn đề này, quy định tại Luật cũng chỉ miễn thuế có thời hạn, cùng với hỗ trợ khác như miễn lệ phí môn bài, miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện… để tạo khuyến khích đủ mạnh các hộ kinh doanh chuyển thành doanh nghiệp.

Đi đôi với hỗ trợ này, pháp luật có liên quan cần bổ sung chế tài về điều kiện kinh doanh trong khu dân cư, yêu cầu bắt buộc hộ kinh doanh phải đưa sản xuất vào cụm công nghiệp tập trung, tránh gây ô nhiễm môi trường…

Nguồn: https://thanhnien.vn