Trang chủ Hợp tác phát triển TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TIẾP ĐÓN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC IDH TẠI VIỆT NAM

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG TIẾP ĐÓN ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC IDH TẠI VIỆT NAM

0
2
(CDC) - Sáng 14/10/2020, Ban Giám đốc Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng CDC đã đón tiếp Ông Lê Trần Anh Dũng – Quản lý Chương trình cao cấp, Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững IDH tại Việt Nam.

Ban Giám đốc CDC đón tiếp Ông Lê Trần Anh Dũng – Quản lý Chương trình cao cấp, Tổ chức Sáng kiến thương mại bền vững IDH tại Việt Nam.
Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững (IDH) được thành lập vào năm 2008, có trụ sở chính Hà Lan. Tổ chức ra đời với mục tiêu thúc đẩy và nhân rộng hoạt động thương mại bền vững thông qua việc xây dựng liên minh giữa các công ty hàng đầu, tổ chức xã hội dân sự, cơ quan chính phủ và các đối tác khác.
Bằng cách kết hợp lợi ích, thế mạnh và tiềm lực của các đối tác công tư, các chương trình của IDH phát triển các thị trường hàng hóa theo hướng bền vững,
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng là một đối tác địa phương đã cùng thực hiện nhiều Chương trình với IDH tại Việt Nam. CDC đánh giá cao những nỗ lực kết nối của IDH trong việc phát triển các thị trường hàng hóa theo hướng bền vững, cải thiện sinh kế cho hàng trăm ngàn hộ nông dân, giảm thiểu tác động tiêu cực tới môi trường và hỗ trợ sáng tạo và gia tăng giá trị tại các nước đang phát triển.
Với sứ mệnh “Kết Nối Tri Thức, Phục Vụ Cộng Đồng”, CDC luôn có thiện chí kết nối, hợp tác với các Tổ chức/Cá nhân trong và ngoài nước. Tất cả nhằm hướng tới sự thịnh vượng cho cộng đồng.
Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng