Trang chủ Dự báo dịch hại

Dự báo dịch hại

Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 08 - 14/10/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu non đục thân 2 chấm tiếp tục gây bông bạc trên trà lúa trỗ muộn.


Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần từ ngày 17 - 23/09/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non hại chủ yếu trên những diện tích lúa xanh tốt, bón thừa đạm.


Những dịch bệnh cần chú ý trong tuần từ ngày 10 - 16/09/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu cuốn lá nhỏ non tiếp tục hại. Sâu đục thân 2 chấm non gây bông bạc trên trà lúa trỗ sau 5/9.


Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần từ ngày 20 - 26/08/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 06 - 12/08/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 30/07 - 05/08/2019

(CDC) Tại các tỉnh Bắc bộ, sâu đục thân 2 chấm non gây dảnh héo trên lúa Mùa sớm, lúa sạ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 17 - 22/04/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá tiếp tục hại tăng. Sâu cuốn lá nhỏ non tiếp tục hại diệp hẹp trên trà sớm - chính vụ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 02 - 08/04/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng. Rầy nâu - rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, bệnh nghẹt rễ, bệnh khô vằn… tiếp tục hại.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 19 - 25/03/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, bệnh đạo ôn lá hại tăng trên các giống nhiễm, đặc biệt những ruộng xanh tốt bón thừa đạm.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 05 - 11/03/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc Bộ, trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ… gây hại cục bộ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 26/02 - 04/03/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ: trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ,… hại cục bộ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 13 - 18/02/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ, ... hại cục bộ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 29/01 - 04/02/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ,… hại cục bộ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 22 - 28/01/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ….hại cục bộ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 15 - 21/01/2019

(CDC) - Các tỉnh Đông Nam bộ và ĐBSCL: Tuần tới, rầy nâu phổ biến trưởng thành, trứng. Những khu vực chuẩn bị xuống giống lúa Đông Xuân muộn theo dõi chặt diễn biến rầy nâu vào đèn...


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 08 - 14/01/2019

(CDC) - Tại các tỉnh Bắc bộ, trưởng thành sâu đục thân 2 chấm tiếp tục vũ hóa, bệnh đạo ôn, rầy nâu, rầy lưng trắng, ốc bươu vàng, chuột, tuyến trùng rễ… hại cục bộ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 25 - 31/12/2018

(CDC) - Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh khô vằn, đạo ôn lá, đạo ôn cổ bông, bệnh đen lép hạt... hại cục bộ trên lúa giai đoạn chín đến thu hoạch…


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 18 - 24/12/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, chuột, ốc bươu vàng sẽ phát sinh gây hại trên mạ mới gieo tại các tỉnh Bắc Trung bộ.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 11 - 17/11/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, bệnh lùn sọc đen, sâu đục thân có xu hướng gây hại tăng trên cây ngô.


Dự báo sâu bệnh hại tổng hợp trong tuần từ ngày 04 - 10/12/2018

(CDC) - Tại các tỉnh phía Bắc, bệnh huyết dụ, lùn sọc đen, sâu đục thân gây hại tăng trên ngô; bọ nhảy, sâu xanh, rệp,... gây hại nhẹ đến trung bình trên rau màu.


Thông tin liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Link liên kết

Liên hệ quảng cáo

;

HOTLINE
0262 357 33 88