Trang chủ Nhà tài trợ VSCB Việt Nam - Đơn vị tài trợ

VSCB Việt Nam - Đơn vị tài trợ

0
265
VSCB Việt Nam là Tổ chức đánh giá cấp giấy chứng nhận, áp dụng các giải pháp tiến bộ khoa học kỹ thuật vào việc quản lý điều hành tất cả các hoạt động của VSCB Việt Nam. Với đội ngũ Lãnh đạo và chuyên gia có trình độ chuyên môn được đào tạo trong và ngoài nước, có nhiều kinh nghiệm, cần cù, sáng tạo và không ngừng học hỏi vươn lên, VSCB Việt Nam với thông điệp “Chứng Nhận Hôm Nay, Giá Trị Ngày Mai” luôn là người bạn đồng hành hữu ích với các Tổ chức / Công ty góp phần tạo nên các giá trị phát triển thịnh vượng và bền vững cho hiện tại và tương lai.