Trang chủ Nhà tài trợ

Nhà tài trợ

Tập Đoàn JDE - Đơn vị tài trợ

Tập Đoàn JDE - Đơn vị tài trợ


Tổ Chức CARE Việt Nam

Tổ Chức CARE Việt Nam - Đơn vị tài trợ


McCormick & Company, Inc

Creating innovative flavor solutions that translate to about 150 countries and territories around the world takes a passion for problem solving, extraordinary effort and teamwork. Continuously growing sales under challenging economic conditions requires patience, stamina and insight gained from natural curiosity and tasty debate.


Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia - Đơn vị tài trợ

Trung Tâm Khuyến Nông Quốc Gia là vị tài trợ cho Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng trong dự án “Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững”


SECO - Đơn vị tài trợ

SECO là vị tài trợ cho Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng trong dự án “Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững”


VSCB Việt Nam - Đơn vị tài trợ

VSCB Việt Nam là đơn vị tài trợ cho Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) trong dự án “Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững”.


SCAN - Đơn vị tài trợ

SCAN là vị tài trợ cho Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng trong dự án “Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững”


Solidaridad - Đơn vị sáng lập & tài trợ

Solidaridad là đơn vị tài trợ và sáng lập cùng Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng xây dựng ý tưởng và hình thành dự án “Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững”.


GCF - Đơn vị tài trợ

GCF cũng giống như Solidaridad, UTZ Certified, Danida, là đơn vị tài trợ cho Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng trong dự án “Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững”


Viện Năng suất Việt Nam - Đơn vị tài trợ

Viện Năng suất Việt Nam là đơn vị tài trợ cho Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng (CDC) trong Dự án “Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững”.


Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng - Đơn vị sáng lập & tài trợ

Trung tâm Phát triển Cộng đồng (CDC) với sự hỗ trợ và hợp tác cùng Solidaridad cùng đóng góp xây dựng và triển khai thực hiện "Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững".


Tổ chức UTZ Certified - Đơn vị tài trợ

UTZ Certified là đơn vị tài trợ cho Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng trong suốt quá trình triển khai thực hiện “Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững”.


Danida - Đơn vị sáng lập & tài trợ

Danida là đơn vị tài trợ cho Trung Tâm Phát Triển Cộng Đồng trong quá trình thực hiện “Cổng Thông Tin Hỗ Trợ Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững”


Thông tin liên kết

Hỗ trợ trực tuyến

Link liên kết

Liên hệ quảng cáo

;

HOTLINE
0262 357 33 88